Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Boliwii

Formacja permanentna

Aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, po ostatecznym włączeniu do naszego Zgromadzenia, na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się. Dokształcanie wymaga przede wszystkim: stałego dążenia do wzrostu duchowego,  odpowiedniej formacji religijno–kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno–apostolskich,  umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.

Deslisar
Translate »