Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Boliwii

Historia naszej misji

Od kiedy jesteśmy?

 

Siostry Elżbietanki w krajach Ameryki Południowej obecne są od 1990 roku. Pracują w Prowincji Brazylijskiej, gdzie znajduje się 8 domów zakonnych. Od 2008 roku jesteśmy również w Guarambare w Paragwaju. Tworzymy na misjach międzynarodowe wspólnoty siostrzane.

Do Boliwii pięć pierwszych sióstr przybyło dnia 24.08.2006 roku wraz z Matką Generalną S.M Samuelą Werbińską i radną generalną S.M Benedyktą Konobrodzką.  Siostry rozpoczęły pracę w Santa Cruz, a po 4 latach, od 2010 do 2019 roku 3 siostry posługiwały w Sucre.

Gdzie jesteśmy?

 

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety przybyło do Boliwii na zaproszenie Ks. Biskupa Stanisława Dowlaszewicza, polskiego franciszkanina OFMConv. Prosił on o przyjazd sióstr do Archidiecezji Santa Cruz de la Sierra celem posługi medycznej w szpitalu i pracy pastoralnej wśród ludności.

Siostry zamieszkały na obrzeżach miasta Santa Cruz, w domu należącym do diecezji. W parafii św. Rodziny rozpoczęły swoją posługę misyjną. Pracowały w szpitalu Fernandez Vera na Villa i katechizowały dzieci i młodzież, opiekowały się kaplicami i chorymi w domach.

W roku 2009 siostry kupiły dom w parafii MB Guadelupe. Obecnie posługują w niej wraz z ojcami Kapucynami z Peru.

W roku 2015 siostry dostały zaproszenie od Ojca Stanisława Wzorek do pracy na terenie Parafii Ojców Redemptorystów w Santa Cruz. Parafia jest ogromna, większość pracy dotyczy peryferii miasta, gdzie posługujemy wśród społeczności bardzo biednej, migrantów z gór i z rzek. Otrzymałyśmy jako zadanie stworzenie wspólnoty duszpasterskiej świadczenie pomocy w budowie kaplicy, która w 2017 roku, za zgodą Ks. Abp. Sergio Gualberti, została nazwana imieniem naszej Patronki św. Elżbiety Węgierskiej.

Jak służymy?

Katechizacja i ewangelizacja oraz pomoc ambulatoryjna w rodzinach.

Pracujemy w 2 parafiach, prowadzimy katechezy, kursy dla dzieci, Apoyo Escolar dla dzieci z rodzin biednych, organizujemy wyprawy misyjne do wiosek.

Siostry doświadczają często niepewności, związanej z niestabilną sytuacją polityczną, zamieszkami politycznymi, złym stanem zdrowia. Zdarzają się również tragiczne przypadki zabójstw. Na tym terenie trudnościami wielkiej wagi są: analfabetyzm kobiet, korupcja, przestępstwa na tle seksualnym, sprzedaż i produkcja narkotyków. Obecne są też wierzenia pogańskie, synkretyzm religijny i sekty pentekostalne z ruchu amerykańskiego New Age.

Największym zmartwieniem naszej misji jest problem z powołaniami, z wytrwaniem w powołaniu, ze stabilnością młodego człowieka.

Pragniemy nieść przesłanie ewangelicznej nadziei, krzewimy wiarę i staramy się pokazywać Jezusa przez niesienie miłości i budowanie lepszego świata. Jesteśmy blisko ludzi, tak jak nasza Patronka, św. Elżbieta i bł. Maria Luiza. Staramy się nieść pomoc materialną, edukacyjną i duchową bez względu na kolor skóry, język czy wyznanie.

Boliwia to Mision Ad Gentes (do narodów), chcemy być z nimi i w codzienności doświadczać obecności Boga i dawać im to, co mamy najlepszego, żywego CHRYSTUSA.

Deslisar
Translate »