Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Boliwii

Posługa ambulatoryjna

Obok pracy duszpasterskiej, sprawujemy również opiekę nad ludźmi chorymi. Oprócz pracy w szpitalu i kościele prowadzimy parafialne ambulatorium. Działalność ambulatoryjną prowadzimy również przy kaplicach, odwiedzamy ludzi chorych w domach i zanosimy im Komunię św. Odpowiadając na miłość Boga, niesiemy pomoc bliźnim poprzez codzienną obecność i posługę. Pod swój dach przyjmujemy także wolontariuszy, którzy pragną bezinteresownie pomagać ludziom chorym, biednym i potrzebującym.

Poprzez swoją posługę realizujemy nasz elżbietański charyzmat, dzieląc się z ludźmi miłością miłosierną, każdego dnia pochylamy się nad potrzebującymi. W myśl Konstytucji Dogmatycznej o Kościele możemy powiedzieć, że odnajdujemy się w pełni, poprzez bezinteresowny dar z siebie (por. KDK 24).

Deslisar
Translate »