Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Boliwii

Wizytacja Matki Generalnej

15.02.2022

Ku naszej radości mogła nas odwiedzić z wizytą kanoniczną Matka Generalna Samuela Werbińska. I tak od 5 – 12 lutego 2022 r. Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej towarzyszyła Siostra Radna M. Paula Zaborowska.

Siostry mogły zobaczyć naszą posługę apostolską przy dwóch parafiach: Matki Bożej z Guadalupe, gdzie współpracujemy z Braćmi Kapucynami z Peru oraz Najświętszego Odkupiciela, współpracując z Ojcami Redemptorystami.
Podczas wizytacji odbyły się obłóczyny postulantki Cleamise Estinval z Haiti, tym samym rozpoczęła czas nowicjatu przybierając nowe imię S. M. Teresa. Została mianowana nowa Przełożona dla Wspólnoty Sióstr w Santa Cruz. Siostra M. Violeta Nica, która z wielkim oddaniem i troską pełniła urząd Przełożonej zakończyła czas urzędowania i otrzymała nominację na Mistrzynię Nowicjatu i Junioratu. Po czym Matka Generalna M. Samuela zamianowała nową Przełożoną dla tegoż Konwentu Siostrę M. Annę Kuniszyk. Siostry bardzo serdecznie przywitały nową przełożoną i Mistrzynię i życzyły obu Siostrom siły i darów Ducha Świętego w nowej posłudze. Dziękujemy za czas spędzony razem podczas wizytacji, siostrzane spotkania, za wspólne modlitwy i wzajemne wspieranie się na drodze powołania.

 

 

 

Compartir:
Deslisar
Translate »