Kult Bożego Miłosierdzia w Santa Cruz

W tej godzinie stanęliśmy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata.. Jezus pragnął, aby Święto Miłosierdzia uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia Bóg wylewa na dusze zdroje łask.

– „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” – powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny.

 

 

Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła powszechnego wprowadził w 2000 roku św.     Jan Paweł II. Papież przypisał do Niedzieli Miłosierdzia łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Oprawę muzyczną oraz teksty przygotowała nasza wspólnota zakonna.

Słowo Boże wygłosił o. Yonathan OFMCap.

 

 

 

 

 

Zobacz więcej zdjęc w fotogalerii